Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 14
Corredor en la cursa 1
Directores deportivos : MONFORT Maxime / PRIDHAM Cherie

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya