Edició 2021

Etapas ganadas 2
Classificació general 12
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : AERTS Mario / WAUTERS Marc

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya