Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 13
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos AZANZA SOTO Jorge / OLABERRIA Pello

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya