Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 13
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : AZANZA SOTO Jorge / EZKURDIA Jesus

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya