Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 6
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : GOUBERT Stephane / DESSEL Cyril

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya