Edició 2022

Ganada 1
Classificació general 13
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos : DESSEL Cyril / GOUBERT Stephane

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya