Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 7
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos MAASSEN Frans / REEF Marc

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya