Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 4
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos LODEWYCK Klaas / VAN BONDT Geert

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya