La Junta Directiva del Club, a través del seu President, per acord de data 3 de maig de 2023, dins dels terminis legals i estatutaris establerts, convoca Eleccions a President i resta de membres de la Junta Directiva de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva.

La Junta Electoral, que serà elegida mitjançant sorteig públic a la nostra seu social el dia 11 de maig de 2023 a les 19 hores, serà l’encarregada de supervisar tot el procés electoral i podrà dictar normes complementàries o clarificadores de les que ja hi ha als Estatuts Socials.

En cas de que hi hagi més d’una candidatura proclamada, les eleccions se celebraran a les Cotxeres de Sants (C/ Sants 79) el dia 6 de juny.

Desitgem que tots els socis i sòcies de l’entitat participin activament en tot el desenvolupament del present procés electoral.

Actualització 16/05: S’ha efectuat una canvi en el punt 8 del document “Normes i calendari electoral” d’acord amb la resolució de la Junta Electoral celebrada en la mateixa data, consultable en l’Acta 3.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: