Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 21
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos GUERRICAGOITIA Gorka / GIRAUD Benjamin

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya