Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 16
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos TREHIN Roger / OUVRARD Théo

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya