Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 1
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : FLORENCIO Xavier / PELLIZOTTI Franco

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya