Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 5
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : FLORENCIO Xavier / PELLIZOTTI Franco

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya