Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 12
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos NIEVE ITURRALDE Mikel / EZKIETA UITZI Mikel

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya