Edició 2022

Etapas ganadas 0
Classificació general 20
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : FERNANDEZ REVIEJO Jose Miguel / MARTINEZ HERNANDEZ Ruben

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya