Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 23
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : MARTINEZ HERNANDEZ Ruben / PREGO DOMINGUEZ Genaro

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya