Edició 2022

Etapas ganadas 0
Classificació general 21
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : DEMPSTER Zakkari / GUERRERO CELAYA Oscar

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya