Edició 2024

Ganada 1
Classificació general 10
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos BEWLEY Samuel / MCCARTY Jonathan (Patrick)

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya