Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 19
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos BRICAUD Thierry / GREEN William

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya