Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 3
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos DEMPSTER Zakkari / ERVITI Imanol

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya