Edició 2022

Ganada 1
Classificació general 5
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : LANCASTER Brett / ZANDIO ECHAIDE Xabier

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya