Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 8
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos GOUBERT Stephane / JANNEL Didier

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya