Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 22
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos DE NEEF Steven / WELLENS Bart

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya