Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 20
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos : WEENING Pieter / SMITH Andrew

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya