Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 15
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos MC PARTLAND David / SMITH Andrew

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya