Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 2
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos GARCIA ACOSTA Jose Vicente / ROJAS José

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya