Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 15
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : LEDANOIS Yvon / OUVRARD Théo

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya