Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 21
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : GERARD Arnaud / OUVRARD Théo

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya