Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 17
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos : SHEFER Alexandr / CENGHIALTA Bruno

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya