Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 24
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos : SHEFER Alexandr / CENGHIALTA Bruno

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya