Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 18
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : PEREZ MORENO Ruben / CANTERA ASOREY David

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya