Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 18
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos GARCIA Damien / PEREZ MORENO Ruben

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya