Edició 2021

Etapas ganadas 1
Classificació general 2
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : DEAN Julian / MC PARTLAND David

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya