Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 9
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos PÖMER Christian / VILA ERRANDONEA Patxi

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya