Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 6
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : PÖMER Christian / EISEL Bernhard

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya