Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 3
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : PÖMER Christian / EISEL Bernhard

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya