Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 20
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos MARTINEZ HERNANDEZ Ruben / PREGO DOMINGUEZ Genaro

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya