Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 24
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos WEST Philip / FERGUSON Callum

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya