Edició 2021

Etapas ganadas 0
Classificació general 6
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : LODEWYCK Klaas / VAN BONDT Geert

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya