Edició 2021

Etapas ganadas 0
Classificació general 5
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : GARATE CEPA Juan Manuel / WEGELIUS Charles

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya