Edició 2021

Etapas ganadas 0
Classificació general 21
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : KONYCHEV Dmitr / MARKOV Aleksei

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya