Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 11
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos : LAPAGE Laurenzo / WELLENS Bart

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya