Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 8
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : VEUCHELEN Frederik / VANSPEYBROUCK Pieter

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya