Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 14
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos : MONFORT Maxime / PRIDHAM Cherie

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya