Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 23
Corredors en la cursa 6
Directores deportivos AERTS Mario / WAUTERS Marc

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya