Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 7
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : RAST Gregory / ANDERSEN Kim

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya