Edició 2022

Ganada 0
Classificació general 10
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : REEF Marc / ZEEMAN Merijn

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya