Edició 2023

Ganada 0
Classificació general 1
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos : MORI Manuele / GIL MARTINEZ Aurelio Tomas

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya