Edició 2024

Etapas ganadas 4
Classificació general 5
Corredors en la cursa 5
Directores deportivos HAUPTMAN Andrej / GIL MARTINEZ Aurelio Tomas

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya