Edició 2024

Ganada 0
Classificació general 14
Corredors en la cursa 7
Directores deportivos RASCH Ole Gabriel / KRISTIANSEN Stig

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya