Edició 2022

Etapas ganadas 0
Classificació general 4
Corredors en la cursa 4
Directores deportivos : KRISTIANSEN Stig / ENSRUD Arne Gunnar

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya