Edició 2019

Etapas ganadas 0
Classificació general 15
Corredors en la cursa 3
Directores deportivos : STEWART Jackson / WADECKI Piotr

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya